Aktualności

Informujemy, że aktualna liczba punktów za publikację w Zeszytach Etnologii Wrocławskiej wynosi 7.

 

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma: on - line.                                         ISSN 2084-560X